Home » Projects » Asientos » Hokkai-Gakuen University

Hokkai-Gakuen University

Localización: Sapporo City, Hokkaido, Japan
Cliente: Hokkai-Gakuen University
Apertura: Abril, 2019
Asientos: 519

Producto: SD-331